Asumisen tukipalvelut

Yhdistyksen tuottamat asumisen tuen palvelut on tarkoitettu asumisessa ja arjessaan tukea tarvitseville 16-29-vuotiaille henkilöille. Tukipalveluita voidaan tarjota sekä yhdistyksen hallinnoimiin että muihin asuntoihin. Yhdistys tarjoaa sekä kevyempiä asumisen erityisen tuen palveluita että kilpailutuksen alaista tukiasumisen palvelua.

Palvelun toteuttamisesta laaditaan aina erillinen sopimus asiakkaan, yhdistyksen ja palvelun maksajan välille. 

 

Työskentely perustuu sosiaaliseen vahvistamiseen, joka on ennaltaehkäisevän työn menetelmäSosiaalinen vahvistaminen on jäsennelty ja vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa asteittain parannetaan yksilön tai kohderyhmän yleisiä sosiaalisia taitoja ja valmiuksia, toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä, elämäntilannetta ja asemaa. Työskentelyn tavoitteena on elämänhallinnan tukeminen. Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan ennakoivaa työtä ja kohdennettua toimintaa. Se keskittyy riskiryhmässä olevaan yksilöön tai koko ryhmään.

Yhteistyössä