Oppilaitosyhteistyö


Oppilaitosyhteistyö: Vanhempainilta


Oppilaitosyhteistyö: Pohdintatehtäviä nuorille


Oppilaitosyhteistyö: Pärjäämisprojekti

Oppilaitoksessa tehtävä itsenäisen elämän valmennus on keino ennaltaehkäistä vaikeuksia siirryttäessä äidin helmoista omaa asuntoon. Pärjäämis- projektin aineisto soveltuu sekä peruskouluikäisille, että toisella asteella opiskeleville. Sisältö muodostuu kolmesta eri osa-alueesta: Asumisen ABC:stä, taloudenhallinnasta ja yhteiskunnan tukiverkosta. Mallinnuspaketti sisältää pärjäämisprojektin vetämiseen tarkoitetun tuntisuunnitelman, alustustuntien diaesitykset ja tehtäväpankin, joiden avulla nuoret saavat pohtia itsenäistymistä käytännön kautta.

Yhteistyössä