Tietosuojaselosteet

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on alettu soveltaa 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetusta sovelletaan myös Joensuun Seudun Nuorisoasuntoyhdistys ry:n keräämiin henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn. Alla olevissa tietosuojaselosteissa (asiakkaille ja asukkaille) on dokumentoituna henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyvät asiat.

Yhteistyössä