Asumisen erityistuki

Rinnalla kulkemista arjessa

Asumisen erityistuki on palvelu, jota on tarjolla joustavasti kaikille 16–29(35)-vuotiaille asumisessaan ja arjessaan tukea tarvitseville henkilöille Joensuun kaupungin alueella. Tavoitteena on vahvistaa nuoren asumisvalmiuksia ja arjen taitoja. Tuen saaminen ei edellytä yhdistyksen tarjoamassa asunnossa asumista. Palvelua tuotetaan maksusitoumuksella.

Palvelu rakennetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asumisen erityistuessa tukityöskentelyä voidaan toteuttaa 1–3 päivänä viikossa, 1–2 tuntia kerrallaan. Tuki toteutetaan arkipäivisin pääsääntöisesti kotikäynteinä tai tapaamisina kodin ulkopuolella, mutta se voidaan toteuttaa myös puhelimitse tai etäyhteyksin tilanteen sitä vaatiessa. Laskutus tapahtuu työskentelykertojen perusteella.

Palvelu voi sisältää

  • rinnalla kulkevaa sosiaalista tukea ja tukea sosiaalisten suhteiden ylläpitoon
  • asiointiapua ja neuvontaa (esim. etuuksien hakeminen, kaupassa käynti)
  • tukea taloudenhallintaan
  • kuntoutumisen, työllistymisen tai kouluttautumisen tukea
  • harrastuksissa ja vapaa-ajantoiminnoissa tukemista
  • mahdollisuuden osallistua ryhmätoimintaan
  • palveluohjausta, verkostotyötä ja säännöllisiä palavereja asiakkaan kannalta merkityksellisten toimijoiden kanssa.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

kahvinkaato
muistilista