Tukiasuminen

Vahvaa tukea asumiseen

Palvelua tarjotaan 16–29(35)-vuotiaille henkilöille, joilla on vahvaa tuen tarvetta arjessaan ja elämässään. Tavoitteena on vahvistaa nuoren asumisvalmiuksia ja arjen taitoja. Palvelu on tarkoitettu nuorille, jotka asuvat yhdistyksen vuokra-asunnoissa. Palvelua tuotetaan erillisellä maksusitoumuksella, Siun soten alueella asuvat tulevat palveluun kilpailutuksen kautta. Palvelun sisällöt ja tavoitteet määritellään asiakkaan tuen tarpeiden mukaan.

Tukiasumisessa tukityöskentelyä voidaan toteuttaa 1–5 päivänä viikossa, 12 tuntia kerrallaan. Tuki toteutetaan arkipäivisin pääsääntöisesti kotikäynteinä tai tapaamisina kodin ulkopuolella, mutta se voidaan toteuttaa myös puhelimitse tai etäyhteyksin tilanteen sitä vaatiessa. Laskutus tapahtuu kuukauden jokaiselta päivältä.

Palvelu voi sisältää

  • rinnalla kulkevaa sosiaalista tukea ja tukea sosiaalisten suhteiden ylläpitoon
  • asiointiapua ja neuvontaa (esim. etuuksien hakeminen, kaupassa käynti)
  • tukea taloudenhallintaan
  • kuntoutumisen, työllistymisen tai kouluttautumisen tukea
  • harrastuksissa ja vapaa-ajantoiminnoissa tukemista
  • mahdollisuuden osallistua ryhmätoimintaan
  • palveluohjausta, verkostotyötä ja säännöllisiä palavereja asiakkaan kannalta merkityksellisten toimijoiden kanssa.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

villasukat