Hyvän arjen asialla.

Tietoa yhdistyksestä

Joensuun Seudun Nuorisoasuntoyhdistys ry (JOSNA) on vuonna 2002 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat luotettavuus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus. Olemme valtakunnallisen nuorten asumisen etujärjestö Nuorisoasuntoliiton (NAL) jäsen. Olemme sitoutuneet toimimaan sen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti sekä niitä vahvistaen. Edistämme yhdessä nuorisoasumista ja nuorten osallisuutta. Toimimme aktiivisesti osana tätä työtä tekevien toimijoiden verkostoa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Vertaisauditoinnin läpikäyneelle, NAL-laatuarvioinnin kriteerit täyttävälle yhdistykselle myönnetään NAL-laatuleima, joka on voimassa vuoden kerrallaan. Yhdistyksemme on toiminut laatukriteerien mukaisesti ja meille on myönnetty NAL-laatuleima.

Vuokraamme NAL Asuntojen, Y-säätiön sekä Joensuun Kotien omistamia asuntoja Joensuun alueella. Tarjoamme kohtuuhintaisia ja viihtyisiä koteja 16–29-vuotiaille henkilöille Joensuun kantakaupungin alueella. Asuntojen tarjoaminen nuorille on perustehtävämme. Asukasvalinnassa noudatetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asukasvalintaohjeita.

Asukkaillemme on tarjolla erilaisia palveluita ja toimintaa, kuten maksutonta asumisneuvontaa ja -ohjausta, sekä asukastoimintaa. Lisäksi tuotamme palvelusopimuksiin pohjaavia maksullisia asumisen tukipalveluita niin omille asukkaillemme kuin palveluita tarvitseville nuorille kaupungin alueella. Järjestämme myös asumiseen ja asumisvalmiuksiin liittyvää koulutusta. Toimintamme perustuu sosiaaliseen vahvistamiseen, joka on ennaltaehkäisevän työn menetelmä. Sosiaalinen vahvistaminen on jäsennelty ja vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa asteittain parannetaan yksilön tai kohderyhmän yleisiä sosiaalisia taitoja ja valmiuksia, toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä, elämäntilannetta ja asemaa. Työskentelyn tavoitteena on elämänhallinnan tukeminen. Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan ennakoivaa työtä ja kohdennettua toimintaa. Se keskittyy riskiryhmässä olevaan yksilöön tai koko ryhmään.

Toimintamme on voittoa tavoittelematonta. Palvelumme koostuvat sekä julkisin varoin tuetusta toiminnasta että palvelumyyntiin perustuvasta sopimuksellisesta tukitoiminnasta. Toimintaamme rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Vuosien saatossa olemme useiden hankkeiden kautta kehittäneet asumisen sisältöpalveluja, jotka ovat jääneet elämään osaksi toimintaamme. Esimerkkinä tästä on lastensuojelutaustaisten nuorten asumista edistävä SOMA-toiminta.

Kumppanuus, yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat toimintamme keskiössä. Eri tavoin yhdistyksen toiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten yhdistyksen jäsenet, hallitus, yhteistyökumppanit, työntekijät, vapaaehtoiset, kokemusasiantuntijat ja asiakkaat sekä asukkaat kehittävät ja toteuttavat toimintaamme yhdessä tasaveroisina osallistujina. Kokemustoimijuus (vertaistuki ja kokemuksellinen asiantuntijuus) on arvokas osa toimintaamme.
Olemme mukana valtakunnallisen VAT-verkoston toiminnassa sekä osallistumme paikallisesti ASO-ryhmän (Rikosseuraamuslaitoksen vetämä asiakasohjausryhmä) toimintaan. Molemmat tähtäävät rikostaustaisten henkilöiden asuttamisen ja asumisen tukipalveluiden kehittämiseen.

Ydintoimintamme

  • vuokra-asuntojen tarjoaminen nuorille
  • asumisen tukipalveluiden tuottaminen ja niiden kehittäminen
  • vaikuttaminen ja edunvalvonta nuorten asumiseen liittyvissä asioissa ja tarpeissa
  • yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen vuokranantajien ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä muita tukipalveluja tuottavien tahojen kanssa
  • tiedon tuottaminen ja jakaminen nuorten asumisesta yhteistyössä eri toimijoiden, kuten oppilaitosten kanssa
  • yhteisölliseen ajatteluun perustuvan toimintamallin rakentaminen asukas- ja asiakastoiminnassamme
  • koulutuksellisia, ammatillisia ja kuntoutumista edistäviä polkuja mahdollistavan toimintaympäristön tarjoaminen.

NAL-laatuleima

Joensuun Seudun Nuorisoasuntoyhdistykselle on myönnetty NAL-laatuleima. NAL:n valtakunnallinen laatujärjestelmä pyrkii toiminnan systemaattiseen kehittämiseen sekä toisilta oppimiseen. Yhdessä muotoillut laatukriteerit määrittävät toiminnan sisältöä, dokumentointia, asiakastyytyväisyyttä sekä tuloksia ja vaikutuksia. NAL-laatuleima myönnetään vertaisauditoinnin perusteella organisaatiolle, joka toiminnassaan toteuttaa laatujärjestelmän kriteerit.