SOMA-hanke

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen

2016-

 

SOMA-hanke on Kuopion-seudun nuorisoasunnot ry:n ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n vuosina 2016-2018 toteutettava yhteishanke. Hanketta hallinnoi Kuopion seudun nuorisoasunnot ry. Hanketta rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus). Hanke on osa valtakunnallista Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa 2016-2019.

 

Hankkeessa kehitetään järjestölähtöinen toimintamalli, jolla tuetaan 18-29-vuotiaiden lastensuojelutaustaisten nuorten aikuisten arkista toimintakykyä. Toimintaa kehitetään erityisesti asumisen onnistumisen tueksi ja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeen toiminta ei korvaa ammatillisia palveluita.

 

Lisäksi hankkeessa kehitetään tunnistamistyökalu asiakasohjauksen tueksi. Työkalun avulla halutaan helpottaa asunnottomaksi joutumisen riskissä olevien  nuorten tunnistamista jo varhaisessa vaiheessa.

 

Hankkeen toiminta pitää sisällään rinnalla kulkevaa yksilötukea,sekä vertaisryhmätoimintaa. LIsäksi asiakastyön oheen on syntynyt vähävaraisten asumisen tukemiseksi kehitetty SOMA-koti lahjoitustavaratoiminta, jonka kautta voit lahjoittaa ja vastaanottaa kodintavaraa. Vapaaehtoistoiminta on tärkeä osa SOMA-hankkeen toimintaa.

 

  • slide
  • slide
  • slide

Lisää tietoa

http://www.somahanke.fi/

Facebookissa

@somahanke

Twitterissä

@somahanke

Yhteistyössä