Vapaaehtois- ja vertaistyö yhdistyksessä

Yhdistys tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia vapaaehtoistyölle. Vapaaehtoiselle rakennetaan juuri sellainen toiminnan sisältö, joka sopii vapaaehtoisen omaan elämäntilanteeseen ja vahvuuksiin. Vapaaehtoinen voi toimia esimerkiksi tukihenkilönä, ohjata ryhmätoimintaa, toteuttaa pienimuotoisia projekteja tai osallistua lahjoitustavaratoiminnan ylläpitämiseen. Vapaaehtoiset mentoroidaan toimintaan ja he toimivat aina henkilökunnan ohjauksessa. Meillä vapaaehtoisena pääset vaikuttamaan toimintaan ja toteuttamaan itseäsi.

Vertaistoiminnassa ohjaamaan pääsevät toiminnassa mukana olevat nuoret. Vertaiset koulutetaan tehtäviinsä. Vertainen voi ohjata vaikkapa kuvataidepiiriä, liikunnallista ryhmää tai saattaa rinnalla kulkien uusia nuoria toimintaan. Vertaisohjaajat toimivat aina henkilökunnan ohjauksessa. Mukaan pääset ottamalla yhteyttä meihin.

jalat